BRAND NEW ZSBC T’Shirt designs and other Merch available via the ‘REDBUBBLE’ store Visit

Rootsville, Belgium Music Magazine, 'This Is The Life I Choose' album review, March 2017

Het Verenigd Koninkrijk is maar een paar uurtjes van ons kleine landje vandaan en toch horen we met regelmaat het geklaag dat we altijd maar diezelfde bands moeten aanzien. Niet kennen? Deze Zoë Schwarz heeft de laatste vijf jaar telkens een album op de markt gebracht en is dut alvast geen excuus. Met deze 'This is The Life I Choose' krijgen we dus het nieuwste wapenfeit te horen.

De bouwstenen rond deze Blue Commotion zijn uiteraard de vocale Zoë Schwarz maar we kunnen hier toch ook niet voorbij songwriter/gitarist Rob Koral die in de muziek voor deze 'Zoe Schwarz Blue Commotion' zijn volledige inventiviteit kwijt kan. Beiden werken al bijna meer dan 13 jaar samen en in die hoedanigheid is dit reeds hun 4de album samen.

De muziek van deze band is blues met een plus want naast blues is er meer dan een knipoog naar soul en jazz. Zelfs is er een beetje rock waar te nemen in de titeltrack. De warmte van dit album komt uit de sterke vocale kwaliteiten van deze Zoë Schwarz die hierbij geruggesteund wordt door de excellente conversaties van Ro Koral's gitaar en de aangename Hammond grooves van Pete Whittaker.

Openen doen ze met een onvervalste floorfiller in 'Hold On' een bluesnummer waar de energie zo van af springt, net als bij het soulbluesje en meeslepende 'Broken'. Met de nummers als het jazzy 'I Wanna Get Something Started With You' en het funky 'I Cant' Live Like That' maken van deze plaat een zeer dansbaar hebbedingetje. Na het semi-akoestische 'Call Of The Night' krijgen we nog 2 extra bonus tracks als extraatje waarop zeker 'Feeling Good' hoog in mijn lijstje staat aangeschreven. Een nummer dat geschreven is door deze Zoë Schwarz haar landgenoten Anthony Newley en Leslie Bricusse en mede door de gitaarsolo van Rob Koral nu eens niet kan vergeleken worden met de versie van Nina Simone.

Als dit het leven is waar deze Zoë Schwarz voor gekozen heeft kunnen we als blues liefhebber alleen maar tevreden zijn...

English Google Translation.

The United Kingdom is but a few hours of our small country away and yet we hear with regularity the complaining that we always but these same bands must respect. Do not know? This Zoë Schwarz has the last five years each time an album on the market and is no excuse. Pre-ENG With this 'This is the LIFE I Choose' so we get the latest weapon fact should be heard.

The building blocks around this Blue Commotion are of course the vocal Zoë Schwarz but we can still not beyond songwriter/guitarist Rob Koral in the music for this 'Zoe Schwarz Blue Commotion' are full of invention. Both have been working for almost more than 13 years together and in that capacity is already their fourth album together.

The music of this band is blues with a plus because besides blues is there more than a nod to soul and jazz. There is even a little rock in the title track. The heat of this album comes from the strong vocal qualities of this Zoë Schwarz that are backed by the excellent conversations of Rob Koral's guitar and the pleasant Hammond grooves of Pete Whittaker.

Open them with a straightforward do floor filler in "Hold On' a blue number where the energy as of af jumps, just as with the soulbluesje and immersive 'broken'. With the numbers if the jazzy 'I wanna get something Started With You' and the funky 'I cant' Live Like That' make use of this plate has a very dancable?gadget. After the semi-acoustic 'Call Or The Night' we get even 2 extra bonus tracks if perk which certainly 'Feeling Good' high in my list esteem. A number that is written by this Zoë Schwarz her countrymen Anthony Newley and Leslie Bricusse and shared by the guitar solo of Rob Koral once not can be compared with the version of Nina Simone.

If this life is where this Zoë Schwarz has chosen, we can as blues lover only be satisfied...

© Rootsville 2017

  • Rootsville, Belgium Music Magazine, 'This Is The Life I Choose' album review, March 2017
    • Words by: rootsville.eu

    Tweets