BRAND NEW ZSBC T’Shirt designs and other Merch available via the ‘REDBUBBLE’ store Visit

Sound Guardian, Croatia, Album review July 2017

"An inspired team... distinctive piece of work... original musical expression"

Google translation:   The story of this band begins, in fact, in February 2012, and since then, until the release of this album "This Is The Life I Choose", the band publishes three albums and this last, fourth studio. Without any doubt, it is very important to move better in all segments of the music business. This inspired team, composed of: Zoe Schwarz (vocals), Rob Koral (guitar), Pete Whittaker (Hammond organ), Paul Robinson (drums and percussions), accompanied by Ian Ellis (saxophone), Andy Urguhart (trumpet 4,6 & 9), Julie Staines Back vocals 6.8 and 9), she really made a record of this album.

Namely, this is a very distinctive piece of work where guitarists Rob Koral and Zoe Schwarz make very obviously present and present the original musical expression. This and such music carries numerous musical elements, carries very inspired arrangements and very direct and inspired music solutions.

Zoe Schwarz is literally brilliant with excellent music templates. In her vocal modulation, many influences of great jazz, soul and blues diva can be heard, but what is especially important is that original, extremely personal and apparent stylistic treatment.

This actually points to their overall musical skill and success and there is really no reason to look for a "hair in the egg". I really do respond to what I hear and accordingly my recommendation will go in the following direction:

RECOMMENDATION:     The album "This Is The Life I Choose" Zoe Schwarz Blue Commotion carries a very crisp message in its bones, which reads: "Is it a blues? Is it jazz, soul, or something else less important, the only important thing is that What we hear is simply good music. And that's it! "

ACTUAL REVIEW:  Ponekad se stvari oko nekih albuma, izdanja, odvijaju na vrlo čudan, gotovo potpuno neočekivan način. Što se tiče albuma "This Is The Life I Choose" - Zoe Schwarz Blue Commotiona, promotivne akcije odvijale su se u dva smjera. Naime, izdavačka kuća 33 Records je 3. ožujka službeno objavila ovaj album, no u moje ruke fizička kopija albuma došla je zahvaljujući švedskoj diskografskoj kući Hemifran i Peteru Holmstedu. Drugi smjer promocije odvijao se preko radijske promotorice Lori Graboyes, koja je isti album poslala u digitalnom obliku. Moram priznati da mi je nekako draže pisati refleksije na predmetni album ako ga mogu i fizički imati u svojoj skromnoj kolekciji.

Sama priča oko ovog benda započinje, zapravo, u veljači 2012. godine, a od tada pa do danas, odnosno do objave albuma "This Is The Life I Choose", bend objavljuje tri albuma i ovaj zadnji, četvrti studijski uradak. Bez ikakve sumnje, vrlo je znakovit pomak nabolje u svim segmentima glazbenog biznisa. Ova nadahnuta ekipa, u sastavu: Zoe Schwarz (vokali), Rob Koral (gitare), Pete Whittaker (Hammond orgulje), Paul Robinson (bubnjevi i udaraljke), uz pridružene: Ian Ellis (saksofon), Andy Urguhart (truba 4,6 & 9), Julie Staines (back vokali 6,8 & 9), doista je znalački snimila ovaj album. Naime, radi se o izrazito autorskom djelu gdje gitarista Rob Koral i Zoe Schwarz vrlo razvidno donose i prezentiraju nadasve originalni glazbeni izričaj. Ta i takva glazba u sebi nosi brojne glazbene elemente, nosi vrlo nadahnute aranžmane i vrlo direktna i nadahnuta glazbena rješenja. Nad izvrsnim glazbenim predlošcima doslovno briljira vokal Zoe Schwarz. U njenoj vokalnoj modulaciji mogu se čuti brojne influencije velikih jazz, soul i blues diva, no ono što je posebno značajno je taj originalni, izuzetno osobni i razvidni stilski tretman..

To zapravo upućuje na njihovu sveukupnu glazbenu umješnost i uspješnost i doista nema razloga da se traži neka "dlaka u jajetu". Meni doista odgovara ovo što čujem i shodno tome moja preporuka ići će u sljedećem smjeru:

PREPORUKA:

Album "This Is The Life I Choose" Zoe Schwarz Blue Commotiona u svojim kostima nosi vrlo jezgrovitu poruku, ona glasi: "Da li je to blues? Da li je to jazz, soul ili nešto treće manje je bitno, jedino važno je činjenica da ono što čujemo je jednostavno dobra glazba. I to je to!"

Yours bluesy,

Mladen Loncar - Mike

  • http://www.soundguardian.com/blues-corner-kolumne-53/42250-zoe-schwarz-blue-commotion-this-is-the-life-i-choose
    • Words by: Mladen Loncar – Mike

    Tweets